Άτοκες δόσεις Eurobank

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ EUROBANK ΕΙΝΑΙ: (εκτός από τον τίτλο της κάρτας ελέγξτε επίσης τα πρώτα έξι ψηφία που φαίνονται στην παρακάτω λίστα δίπλα στην κάθε κάρτα)

ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK
 
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:
ATTICAVISA                                             = 490700
ATTICA VISA                                             = 490701
ATTICA CARD ELECTRON VISA             = 413756
MILITARY CLUB ELECTRON                      = 41375610
MASTERCARD UNEMBOSSED                = 532322
MASTERCARD PLATINUM                      = 524035
MASTERCARD STANDARD                     = 541514

TECHNOCARDVISACLASSIC                = 49070020

TECHNOCARDVISAGOLD                    = 49070120

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

VISAELECTRON                                           =496090
VISACLASSIC                                               =496092

 VISA CLASSIC                                              =496093

VISA AUDI                                                      =496091

VISA GOLD                                                     =496094-95

ANTENNA VISA                                            =496097-98
MASTERCARD STANDARD                         =543074
 

ΑΠΟ ΤΗΝ MILLENNIUM BANK

VISA CLASSIC                                                =415958

VISA GOLD                                                     =415959

VISA ELECTRON CREDIT                            =466526

ΣΑΚΑVISA                                                     =4159810

VISA BUSINESS                                             =474343

MASTERCARD STANDARD                        =518516

MASTERCARD GOLD                                   =518518
MASTERCARD PLATINUM                          =518677

MASOUTIS VISA                                            =429970

INTERAMERICAN MC  STANDARD        = 557956

INTERAMERICAN MC GOLD                                  = 549885

 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

VISA CLASSIC & PHILATELIC                     =423294

VISA GOLD                                                     =423295

POSTCREDIT TT MASTERCARD                 =524870
POSTCREDIT MASTERCARD GOLD          = 518519
POSTCREDIT MASTERCARD                                   = 518517
 

AΠΟ ΤΗΝ ΑΒΝΑΜRO:

ΑΒΝΑΜRO VISA CLASSIC                       = 490947

ΑΒΝΑΜRO VISA GOLD                           = 490948

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

VISA CLASSIC                                                          = 432495
MASTERCARD STANDARD                                     = 540186
VISA 12 (ΕΒΕΔ)                                        = 410201
VISA RHODOS HOTEL ASSOCIATION M = 444681
CREDIT VISA CLASSIC                            = 432495
BUSINESS VISA                                        = 407534

 

ΑΠΟ THN ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:          

FIVESTAR VISA                                     = 499954

MEGA CARD CLASSIC                          = 409313

MEGA CARD ELECTRON                      = 409314

ΓΕΝΙΚΗ VISA BUSINESS CARD           = 480204

ΓΕΝΙΚΗ VISA GOLD                                  = 499970

ΓΕΝΙΚΗMASTER                                       =510037

MASTERCARD STANDARD                  =520304

ΓΕΝΙΚΗ MASTERCARD                        = 518661

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

GOLDSTAR VISA                                   = 494039

SILVERSTAR VISA                                                = 494041

AΤΕΚΑΡΤΑ                                           = 494040

SUPER STAR-CLASSIC                          = 415953

SUPER STAR- GOLD                              = 415954

SUPER STAR -ELECTRON                     = 415955

SILVERMAST                                         = 510015

SILVERMAST                                         = 510016

SILVERMAST                                         = 510001
 
 

AΠΟ ASPIS BANK

ASPIS BANK GOLD VISA                    = 409840

ASPIS BANK VISA CLASSIC                = 4612 98
ASPIS BANK VISA ELECTRON            = 4612 97

ΕQUESTRIANVISA                            = 461299

STANDARD MASTERCARD                  = 522072

GOLD MASTERCARD                         = 534153

 

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

HELLENICARDGOLD                           = 405211

HELLENICARD VISA                                  = 415970

CICLE – LUXURY WORLD CUB               = 403721            
 

ΑΠΟΤΗΝΙΝTERAMERICAN

GOLD VISA                                                 = 467105  

ELECTRON VISA                                       = 467106
CLASSIC VISA                                            = 467107
BUSINESS VISA                                         = 467108
MOBITEL ELECTRON VISA                     = 4671061
MOBITEL CLASSIC VISA                          = 4671071